Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: bestellingen en betaling

  • Het artikel dat beschikbaar is op de internetsite is een voedingssupplement dat helpt de erectiefunctie te ondersteunen. Alle info over het artikel is beschikbaar op de site.
  • Alleen via de internetsite kunnen bestellingen worden geplaatst. U bent verplicht zich in te schrijven en te identificeren om een bestelling te plaatsen. Het is toegelaten dat verschillende personen apart een bestelling plaatsen en die laten afleveren op hetzelfde adres.
  • De minimumbestelling bedraagt € 30 (btw inbegrepen). De kosten voor levering zijn inbegrepen in de som, voor één enkel leveringsadres.
  • De bestelling is enkel geldig wanneer er voorafgaand een betaling voor is gebeurd. Ze wordt dus alleen opgemaakt na ontvangst van de betaling. De betalingen voor bestellingen kunnen gebeuren op verschillende manieren, die alle beveiligd zijn door Ogone: met kredietkaart of bankkaart, of via een bankoverschrijving.
  • Eenmaal de bestelling is gevalideerd, wordt ze beschouwd als definitief en kan ze bijgevolg niet meer veranderd noch geannuleerd worden.
  • Elke bestelling houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de hier vermelde algemene voorwaarden en de verzaking van andere aankoopvoorwaarden door de koper, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd en als dusdanig schriftelijk aanvaard door Alfasigma Belgium sprl.

Artikel 2: herroeping

Overeenkomstig de geldende wetgeving betreffende marktpraktijken en de bescherming van de consument (wet van 6 april 2010) hebt u het recht af te zien van uw aankoop zonder boete en zonder opgaaf van redenen.

U beschikt over een periode van 14 kalenderdagen vanaf de dag van levering van de bestelde artikelen om ze te retoureneren aan Alfasigma Belgium sprl tegen terugbetaling of ruil.

De terugbetaling of ruil wordt slechts aanvaard indien u de nieuwe artikelen (met bestelbon) terugstuurt op uw kosten en onder uw verantwoordelijkheid in de originele verpakking naar het volgend adres : Alfasigma Belgium sprl – Cophana Chemin de la Reconversion, 17, 7110 Houdeng-Goegnies (België).

Indien de bovenstaande voorwaarden zijn vervuld, verbindt Alfasigma Belgium sprl zich ertoe u de uitgevoerde betalingen zonder kosten terug te betalen.

Artikel 3: leveringen

  • De levering gebeurt gewoonlijk binnen de 48 uur indien de bestelling via de site ten laatste voor 11 uur ‘s ochtends heeft plaatsgevonden. Ook de betaling dient tegen dan bevestigd te zijn. Zonder bevestiging van de betaling kan de bestelling niet opgemaakt worden. Overschrijding van deze termijn geen geval aanleiding geven tot sancties.
  • In geval van onvoldoende voorraad of problemen met de levering dient u rekening te houden met een leveringsuitstel van maximum 30 dagen vanaf de dag nadat wij uw bestelling hebben ontvangen.

Artikel 4: ontvangst van de artikelen en dienst na verkoop

Wij raden u aan de kwaliteit en de staat van het geleverde artikel te verifiëren bij ontvangst van het pakket. Indien u een gebrek vaststelt, volstaat het het pakket terug te sturen naar de afzender.

Door de artikelen in ontvangst te nemen ziet u af van elke rechtstoevlucht en elk bezwaar van om het even welke aard.

Artikel 5 : persoonlijke gegevens en privéleven

De uitgevoerde transacties vereisen de verwerking van gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot klanten. Alfasigma Belgium sprl verbindt zich ertoe (overeenkomstig de regels opgesteld door de Belgische wet van 8 december 1992 in verband met de verwerking van persoonsgegevens, herzien door de wet van 11 december 1998, die rekening houdt met de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995) de bekomen informatie niet te gebruiken voor marketingdoeleinden zonder toestemming van de betrokken persoon. De onderneming verbindt zich er eveneens toe de informatie niet aan derden door te spelen. De gegevens kunnen worden ingezien en veranderd op aanvraag.

Article 6: overmacht

Onvoorziene omstandigheden zoals staking, brand, overstroming, enz. en in het algemeen elke omstandigheid die de leveringen moeilijk of onmogelijk maakt, worden als gevallen van overmacht beschouwd.

Alfasigma Belgium sprl kan hoe dan ook niet worden verplicht om het onvoorziene of onbedwingbare karakter van deze omstandigheden aan te tonen. Evenmin kan Alfasigma Belgium sprl worden verplicht om aan te tonen dat deze omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.

Artikel 7: geschillen

Voorliggend contract wordt exclusief naar Belgisch recht geregeld.

Alle geschillen tussen de partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel, zonder afbreuk te doen aan het recht van een van de partijen om de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank, conform het gemene recht.

Je hebt nog geen producten in je winkelmandje